Okrugli stol „Opstanak plivarica u Istarskoj županiji“

Pozivamo Vas na okrugli stol „Opstanak plivarica u Istarskoj županiji“ namijenjen plivaričarima, riboprerađivačima, te svim ostalim povezanim subjektima u Istarskoj županiji, koji će se održati
u utorak, 28.05.2013. godine s početkom u 11 sati u Obrtničkom domu Poreč, Partizanska 5A.

Na okruglom stolu će biti obrađene sljedeće teme:

  1. 1. Opstanak plivarica u Istarskoj županiji;
  2. 2. Održivi ribolov i očuvanje ribljeg fonda;
  3. 3. Regionalna suradnja;
  4. 4. Osnivanje Koordinacije plivaričara;
  5. 5. Razno.

Okrugli stol će biti medijski popraćen.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na telefon Obrtničke komore Istarske županije 052/212-993, ili e-mail: cehovi@ok-istre.hr najkasnije do 27.05.2013. godine.