ist_zup

Besplatne edukacije – Poslovn...

U Puli, dana 27. veljače 2015., u organizaciji Poslovnog dnevnika,Grada Pule te Istarske županije, održat će se BESPLATNE cjelodnevne edukacije za mal...

ozn_hrane

Označavanje hrane – EU Uredba broj ...

Označavanje hrane – informiranje potrošača o hrani – EU Uredba broj 1169/2011. (više…)...

vino

Obavijest o ažuriranoj Uputi za ozn...

Obavještavamo Vas da je na WEB stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljena Obavijest o ažuriranoj Uputi za označavanje vina. (više…)...

ribarstvo_2

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pr...

Obavještavamo sve zainteresirane da je 11. prosinca 2014. godine na objavu u „Narodnim novinama“ upućen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ...

Besplatne edukacije – Poslovni uzlet, 27.veljače 2015., Pula

U Puli, dana 27. veljače 2015., u organizaciji Poslovnog dnevnika,Grada Pule te Istarske županije, održat će se BESPLATNE cjelodnevne edukacije za male i srednje poduzetnike, obrtnike i OPG-e, na sljedeće teme: … više o

Označavanje hrane – EU Uredba broj 1169/2011

Označavanje hrane – informiranje potrošača o hrani – EU Uredba broj 1169/2011. … više o

Obavijest o ažuriranoj Uputi za označavanje vina

Obavještavamo Vas da je na WEB stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljena Obavijest o ažuriranoj Uputi za označavanje vina. … više o

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane da je 11. prosinca 2014. godine na objavu u „Narodnim novinama“ upućen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. … više o

Nove naljepnice u trgovinama EE opremom

Izmjenom Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN. 42/2014, 48/2014, 107/2014 i 139/2014) uvode se nove oznake, naljepnice ili stalak na istaknutom mjestu kod blagajne. … više o

Upisnik šumoposjednika

Temeljem Zakona o šumama ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o upisniku šumoposjednika kojim se propisuje način i uvjeti upisa, promjene u Upisniku šumoposjednika te oblik, sadržaj obrasca zahtjeva za upis, promjenu podataka o šumoposjedniku i iskaznice šumoposjednika. … više o

Prezentacija “Trajna obustava ribolovnih aktivnosti” (scraping)

Pozivamo Vas na prezentaciju “Trajna obustava ribolovnih aktivnosti” (scraping) koja će se održati u vijećnici Općine Tar-Vabriga, Istarska 8 u Taru, u utorak, 16.12.2014.g. s početkom u 17 sati

… više o