Dani-grozda

Poziv za sudjelovanje na Danima Gro...

Ovim putem proslijeđujemo Vam dobivenu informaciju o održavanju „Jesenskog gospodarskog sajma“, koji će se ove godine po prvi puta organizirati u sklo...

eu-projekti1

Jednodnevna edukacija „EU FONDOVI Z...

EU PROJEKTI Vas pozivaju da se prijavite na jednodnevnu edukaciju: „EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PODUZECA!“ koja ce se odrzati 24. rujna 2014. u termi...

navodnjavanje

Priručnik za sigurno rukovanje i pr...

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja radi provedbe izobrazbe profesionalnih kor...

os istre

17. Obrtnički sajam Istre, Pula

17. Obrtnički sajam Istre održati će se u Puli (montažna hala na parkiralištu „Karolina“) od 2. do 5. listopada 2014. godine (od četvrtka do nedjelje)...

Poziv za sudjelovanje na Danima Grožđa, Buje – „JESENSKI GOSPODARSKI SAJAM“

Ovim putem proslijeđujemo Vam dobivenu informaciju o održavanju „Jesenskog gospodarskog sajma“, koji će se ove godine po prvi puta organizirati u sklopu tradicionalne 109. proslave Dana grožđa u Bujama, od 19.-21.9.2014. godine. … više o

Jednodnevna edukacija „EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PODUZECA!“

EU PROJEKTI Vas pozivaju da se prijavite na jednodnevnu edukaciju: „EU FONDOVI ZA MALA I SREDNJA PODUZECA!“ koja ce se odrzati 24. rujna 2014. u terminu od 9:00-17:00 sati u VERNU-u, prostorija IMP 12 (Iblerov trg 10, Importanne galerija, 2. kat). … više o

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja radi provedbe izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje odgovarajućeg znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012). … više o

17. Obrtnički sajam Istre, Pula

17. Obrtnički sajam Istre održati će se u Puli (montažna hala na parkiralištu „Karolina“) od 2. do 5. listopada 2014. godine (od četvrtka do nedjelje). … više o

Ribarstvo – zona Zapadna Istra

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – kočom, objavljenom u NN 101/14 za područje „derogacije“ označeno kao Zapadna obala Istre, navedene su koordinate u decimalnom zapisu, a u stupnjevima minutama i sekundama koordinate su: … više o

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Obavještavamo Vas da je temeljem

1. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom – (NN, 101/14) i

2. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom – plivaricom srdelarom – (NN, 101/14) … više o

TZG Umag – JAVNI POZIV za podnošenje ZAHTJEVA za dodjelu potpore manifestacijama u 2015. godini

Turistička zajednica Grada Umaga sukladno Zakonu o turističkim zajednicama do kraja tekuće godine donosi Program rada i financijski plan za 2015. godinu. Kako bi se i predani programi manifestacija razmotrili u sklopu donošenja plana kojeg usvaja Skupština, Turistička zajednica Grada Umaga objavljuje … više o